logo
Loan Nguyen @panchiri00
Tình yêu, có thể tới trễ, nhưng vẫn luôn đúng lúc. Ngồi café bệt, Và cùng nhau ăn trứng cút. Trên đường hàn thuyên, Mọi người hàn huyên Không có âu lo đến làm phiền. Như thế là mãn nguyện ---Nah----
10 Followers
1 Followings
48 Spiders