logo
May Anvie @mayy2000
"Điều cuối cùng còn lại của một đời người không phải tiền bạc, cũng không phải danh vọng, mà là hồi ức."
1 Follower
24 Following
8 Spiders