logo
Maruko @MarukoMaruko
"Suy cho cùng khung trời nào mà chẳng có giông bão, chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không ..." -Trích-
7 Followers
29 Followings
20 Spiders