logo
Thiết Kế Cuộc Sống @thietkecuocsong
Và các chủ đề mình hay chia sẻ sẽ là: * Phát triển bản thân: Gồm cả sức khỏe, tình thần, tình cảm và tri thức. * Làm việc hiệu quả: 1/3 cuộc đời chúng ta dành ra để làm việc, vậy thì phải làm việc thật tốt chứ nhì. * Lối sống tối giản: Mình mới chỉ bắt đầu tiếp cận và tập thực hành, áp dụng nó vào trong cuộc sống, mình sẽ chia sẻ với các bạn đôi điều mình học được.
122 Spiders