logo
PrettyBee @PrettyBee
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười, tựa lá bay... https://gocphotrenmay.blogspot.com/
13 Followers
2 Followings
113 Spiders