logo
Blog by An @Antalia_Pham
Mình có kinh nghiệm làm marketing 3 năm trong các công ty start up về công nghệ, và có hiểu biết chút chút về lập trình web và các ứng dụng của IoT, AI trong cuộc sống. Mình cũng đã từng là một trong số những người đầu tiên đặt nền móng cho cộng đồng IoT Việt Nam. Vì vậy, trong blog này, mình muốn viết / dịch những bài viết về chủ đề Tech, Start Up và những ứng dụng của AI trong lĩnh vực Digital Marketing. Hi vọng có thể đem lại chút kiến thức gì đó cho các bạn!
101 Followers
1 Followings
182 Spiders