logo
Quả Cầu @ooker777
Ban đêm, đừng ngủ. Hãy mặc một chiếc áo khoác, xỏ dép vào, và bước ra ngoài. Bạn sẽ thấy những suy nghĩ của mình vang vọng khắp đất trời.
26 Followers
2 Followings
129 Spiders