logo
#nắngúa @Thienle
- Nếu bạn là một cốc nước, còn cuộc đời này là một ngày nắng chói chang? Bạn sẽ dành cho tôi chứ?
2 Followers
11 Followings
51 Spiders