logo
Surphi10 @Surphi10
Tất nhiên việc này diễn ra trong đầu con rồi, nhưng mắc mớ gì nó không phải sự thật. - Cụ Đâm -
51 Followers
246 Spiders