logo
Surphi10 @Surphi10
Tất nhiên việc này diễn ra trong đầu con rồi, nhưng mắc mớ gì nó không phải sự thật. - Dumbledore -
230 Followers
38 Followings
799 Spiders