logo
sanyschan @vahoaseno
Không ai có thể an ủi bạn mãi, không ai có thể nâng đỡ bạn hoài. Sự yếu đuối chỉ mang lại đau khổ, mà mình cũng như bạn, chẳng ai chịu đựng được đau khổ và không ai muốn sống với hàng trăm vết thương tinh thần cả. Mình không muốn thế, nên mình đã chọn cách sống mạnh mẽ hơn, tích cực hơn. WordPress: sanyschan.wordpress.com Page: https://www.facebook.com/fictionstorage
50 Followers
1 Followings
198 Spiders