logo
Vương Thuỷ Tiên @ttien13
May the women feel well, and the men think well. May they be able to connect with one another | Chào bạn! Cám ơn duyên số đã đưa bạn đến với trang của mình. Mình là một bạn nữ, mình ủng hộ lòng tự trắc ẩn (self-compassion). Mong các bạn cảm thấy dễ chịu khi đọc những gì mình chia sẻ.
14 Followers
3 Followings
52 Spiders