Phần 4: Cách viết dàn ý

Vào thời điểm bạn đọc đến đây, bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình một danh sách các chủ đề, và danh sách các bài đọc. Bây giờ là thời gian để chọn ra một chủ đề.
Đặt tên chủ đề của bạn ở đây: ……...
Có thêm một luật nữa. Khi bạn viết bản nháp đầu tiên, nó nên dài hơn bàn cuối cùng (Hãy viết dài nhất có thể ở lần đầu tiên). Vì sẽ có vài chỗ thừa mà cần phải bỏ đi và chỉ giữ lại những gì có ích. Nhưng cũng đừng viết liên tục quá nhanh rồi nghĩ mình có thể bỏ đi sau này. Cần phải luôn nhận thức mình đang viết về điều gì. Ngồi xuống, hít thở và tập trung. Mục tiêu ban đầu là sẽ viết nhiều hơn bản chốt khoảng 25%. Nếu bản chốt của bạn khoảng 1000 chữ, khoảng 4 trang giấy. Thì bản nháp ban đầu nên dài hơn  250 từ nữa (khoảng một mặt giấy nữa).
Bây giờ viết xuống đây độ dài bài luận của bạn:
Số từ: …………
Số trang :……..
Thêm 25% độ dài:……..
Bây giờ là đến phần dàn ý, đây là phần khó nhất khi đặt bút xuống viết. Dàn ý của bài viết như là một bộ xương của bài. Nó cung cấp những cấu trúc và dạng viết cơ bản nhất. Hơn nữa, dàn bài là một cuộc tranh luận cơ bản ( với những câu cần viết và với những từ cần được trình bày).
Một bài có khoảng 1000 từ thì cần khoảng 10 câu cho dàn ý. Tuy nhiên, một dàn ý sơ cấp của bài viết không nên dài quá 15 câu, kể cả bài viết có hàng chục nghìn từ đi nữa. Bởi vì nếu dài quá bạn sẽ khó đánh giá cấu trúc của bài viết, bạn sẽ bị thu hút bởi câu từ hơn. Nên chỉ cần viết từ 10-15 câu cho dàn ý là đủ, còn bài luận của bạn dài vài chục nghìn chữ thì bạn nên chẻ nhỏ bài luận đó thành các bài luận nhỏ hơn và viết dàn ý cho các bài nhỏ. Đây là một ví dụ về dàn ý:
Chủ đề: Abraham Lincoln là ai?
    - Tại sao Abraham Lincoln xứng đáng được tưởng nhớ?
    - Những sự kiện quan trọng trong thời thơ ấu của ông là gì?
    - Tuổi vị thành niên của ông thế nào?
    - Tuổi thơ của ông thế nào?
    - Ông tham gia chính trị như thế nào?
    - Các vấn đề chính trị và kinh tế ở thời ông diễn biến ra sao?
    - Những thách thức lớn nhất đối với ông là gì?
    - Ai là kẻ thù của ông, và họ đối phó với ông như nào?
    - Thành tựu lớn nhất của ông là gì?
    - Ông đã mất như thế nào?
Đây là độ dài phù hợp cho một dàn ý ( khoảng 3000 từ nếu viết hẳn ra)
Chủ đề: Chủ nghĩa tư bản là gì?
Chủ nghĩa tư bản được định nghĩa như thế nào?
Định nghĩa của tác giả 1:
Định nghĩa của tác giả 2:
Định nghĩa của tác giả 3:
Chủ nghĩa tư bản phát triển ở đâu và khi nào?
Đất nước 1:
Đất nước 2:
Chủ nghĩa tư bản phát triển thế nào sau 50 năm từ khi xuất hiện?
Dẫn chứng 1:
Dẫn chứng 2:
Tiền thân lịch sử?
Chọn một tiền thân của chủ nghĩa tư bản nếu cần:
Lợi ích của chủ nghĩa tư bản?
Thế hệ giàu có:
Phát triển công nghệ:
Tự do cá nhân:
Mặt trái của chủ nghĩa tư bản?
Đóng góp không công bằngÔ nhiễm và lãng phí không cần thiết:
Điều gì thay thế được cho chủ nghĩa tư bản?
Chủ nghĩa phát xít:
Chủ nghĩa cộng sản:
Hậu quả của việc thay thế là gì?
Tương lai phát triển ra sao?
Kết bài
Tránh viết bài có xu hướng tầm thường quá, hay bị sáo rỗng (cliché), giới thiệu hoặc lặp lại ý nhiều lần. Bạn cũng nên thử tập viết thêm đoạn giới thiệu ở đầu ( quá trình viết bài như nào? Các mình thực hiện như nào) nhưng bạn có thể bỏ nếu không thấy cần thiết.
Không thể giỏi được nếu bạn không thực hành, viết dàn ý của bạn ngay xuống đây. Thử bắt đầu với 100 từ trong dàn ý.
Cảm ơn admin đã làm quả ảnh này.
Dàn ý của bạn là:
Ý chính thứ nhất: ..............
Ý chính thứ hai: .............
Ý chính thứ ba:.............
Ý chính thứ tư:.............
Ý chính thứ năm:.............
Ý chính thứ sáu:.............
Ý chính thứ bảy:.............
Ý chính thứ tám:.............

PHẦN 5: Cách viết các đoạn

Bây giờ, trước khi chuyển sang phần 5 thì hãy đảm bảo bạn đã có dàn ý trước đã.
VIẾT DÀN Ý CỦA BẠN XUỐNG ĐÂY:…………
Bây giờ, viết từ 10-15 câu mỗi mục của dàn ý để phác thảo lên các đoạn văn. Bạn có thể thấy hữu ích khi thêm các mục bổ sung vào dàn ý của bạn. Sử dụng ghi chú (notes) như đề cập trước đây. Bạn đầu bạn nên để khoảng cách dòng xuống còn 1.0 (nếu bạn dùng máy tính), điều này giúp bạn thấy nhiều chữ hơn trên một trang giấy. Sau đó bạn sẽ chỉnh sửa định dạng sau.
Đừng lo lắng quá nhiều bạn sẽ viết tốt như thế nào. Việc để viết lên một bài hay thì đừng có lo lắng về ngữ pháp hay câu cú thể hiện trọng bài. Bước đâu tiên quá trình viết nên có hai mặt giấy. Một mặt là bản nháp để bạn có thể viết ra những thứ nảy ra trong đầu bạn, chúng có thể bẩn và lộn xộn. Phần còn lại bạn sẽ viết lại các ý đó gọn gàng hơn và dễ nhìn hơn. Nếu bạn bị tắc ở việc xây dựng một luận điểm nào đó, thì hãy chuyển sang khai thác luận điểm tiếp theo. Sau đó bạn có thể quay lại làm tiếp.
Bước thứ hai là biên tập lại. Các nội dung được viết ở bước một và việc biên tập lại ở bước hai có những chức năng khác nhau, và được viết ra theo một cách riêng. Vì sự tác động lên mỗi bước là khác nhau. Mục đích của bước một là sản xuất ra từ ngữ (production is to produce). Chức năng của bước hai là tái tạo và sắp xếp lại các ý. Đừng cố làm cả hai bước này cùng một lúc. Bạn sẽ không làm nhanh hơn đâu, mà bạn chỉ làm cho bài viết của mình rắc rối hơn thôi.
Đây là một ví dụ về cách phác thảo lên một đoạn.
(Ghi chú: Tài liệu tham khảo lấy từ ABC, năm 19XX. Làm sao để trích dẫn các tài liệu tham khảo sẽ được đề cập ở phần sau.)
Ý chính: Chủ nghĩa tư bản được định nghĩa như thế nào?
    Khá phức tạp để có thể định nghĩa dễ dàng về chủ nghĩa tư bản. Các tác giả khác nhau đưa ra những quan điểm khác nhau. Các nhà tư tưởng tự do hoặc bảo thủ nhấn mạnh tầm quan trọng của tài sản tư nhân và quyền sở hữu đi kèm với tài sản đó là chìa khóa của chủ nghĩa tư bản (Nguồn tham khảo, 19XX). Các tài sản tư nhân đó (bao gồm hàng hóa có giá trị và phương tiện được sản xuất) có thể được giao dịch, tự do, với các chủ sở hữu tài sản khác, trong một thị trường nơi giá được đặt theo nhu cầu công cộng, thay vì bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào. Các nhà tư tưởng tự do và bảo thủ nhấn mạnh hiệu quả sản xuất, cũng như chất lượng và coi lợi nhuận là động lực cho hiệu quả. Họ tin rằng chi phí thấp hơn là một tính năng mong muốn của sản xuất và cạnh tranh công bằng giúp đảm bảo giá thấp hơn đáng kể.
Phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới ( Nguồn tham khảo, 19XX), một tập đoàn quốc tế của các đảng chính trị ở xa, xác định chủ nghĩa tư bản, ngược lại, là quyền sở hữu phương tiện sản xuất của một nhóm thiểu số nhỏ, tầng lớp tư bản, người khai thác lợi nhuận của giai cấp công nhân, những nhà sản xuất chân chính, phải bán khả năng của họ để làm việc cho một mức lương hoặc tiền lương. Những người xã hội như vậy tin rằng  là lợi nhuận chỉ thúc đẩy chủ nghĩa tư bản, và động cơ lợi nhuận về cơ bản là tham nhũng. Các nhà môi trường hiện đại có xu hướng nghĩ rằng thế giới tự nhiên bản chất là chủ nghĩa tư bản (TÀI LIỆU THAM KHẢO, 19XX). Các nhà tư tưởng cánh hữu có xu hướng coi các vấn đề nảy sinh từ hệ thống tư bản là có thật, nhưng tầm thường so với những vấn đề được tạo ra bởi các hệ thống kinh tế và chính trị khác, theo cả thực tế và giả thuyết. Các nhà tư tưởng từ xa đã coi chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân trung tâm của các vấn đề nghiêm trọng như nghèo đói, bất bình đẳng và suy thoái môi trường, và tin rằng có những hệ thống chính trị và kinh tế khác mà việc thực hiện sẽ tạo nên sự cải thiện.
Mất khoảng 2 đoạn để giải quyết ý chính được đưa ra. Lưu ý rằng bạn có thể mở đầu mà không cần đề cập đến vấn đề chính. Nhưng tốt hơn thì bạn nên nói với người đọc cái bài luận được nói đến và làm thế nào để giải quyết vấn đề đưa ra nhanh hơn, thay vì cứ lòng vòng với đoạn mở đâu. Nhưng nếu chọn sự mở đầu đủ tốt thì có thể sẽ thu hút người đọc, nhưng cũng phải cẩn thận vì cách này là con dao hai lưỡi.
Một lần nữa, bạn phải hoàn thành 10-15 câu cho mỗi ý chính bạn đề ra trong dàn ý để hoàn thành bản nháp của mình. Sau đó rồi mới biên tập lại.
----------------------------------------
Nguồn:
Các bài viết khác: