logo
Sát Tâm Quán Âm @theunicron
Unicron hay CronUni đều được. Viết lách không phải là sở trường của mình, nhưng nhờ nó mà mình sẽ định hình được bản thân.
3 Followers
2 Followings
23 Spiders