logo
An lang thang @swimwriter
một mai tâm trụ hư không / mênh mông sinh tử mênh mông mỉm cười
8 Followers
0 Followings
27 Spiders