logo
An lang thang @swimwriter
một mai tâm trụ hư không / mênh mông sinh tử mênh mông mỉm cười
13 Followers
1 Followings
39 Spiders