logo
An lang thang @swimwriter
một mai tâm trụ hư không / mênh mông sinh tử mênh mông mỉm cười
24 Followers
12 Followings
144 Spiders