logo
NAM FULLBUSTER @lenam226
Xem lắm phim, viết theo cảm nhận hoặc đơn giản hơn có thể hiểu là một thằng nào đấy thích xàm :v
4 Followers
0 Followings
29 Spiders