logo
Emily Ryan @trangthu2110
Một kẻ lang thang - Cóp nhặt chữ nghĩa - Xếp vào một góc - Viết thành câu chuyện. -Viết thơ không hay -Viết truyện chẳng thấm - Nhưng mà thôi kệ - Thích là nhích thôi.
10 Followers
8 Followings
21 Spiders