logo
Psycho @Psycho34
God does not play dice with the universe. Tớ là một đứa hiền lành nhưng khát khao kiến thức. Tớ sẽ trở nên cực kỳ "aggressive" nếu gặp phải 1 người quá tự tin vào kiến thức của mình vì với tớ thì đại diện vĩ đại nhất của loài người cũng chẳng là gì với vũ trụ này nói gì vài "nhóc ác" như chúng ta
15 Followers
0 Followings
199 Spiders