Hệ tọa độ Cuộc đời

Lời dẫn

Phát triển tiếp từ bài 3: Phương trình Cuộc sống
Công việc + Quan hệ xã hội + Gia đình + Bản thân = Thời gian + Không gian + Phương tiện

Nội dung

Ox: Bản thân
1. Trẻ con, tiểu học
2. Thanh thiếu niên
3. Người lớn
4. Trung niên
5. Lão niên
Oy: Công việc
1. Học sinh, Sinh viên
2. Nhân viên
3. Quản lý
4. Lãnh đạo
5. Tư vấn
Oz: Quan hệ
1. Gia đình
2. Trường học
3. Công ty
4. Cộng đồng, Xã hội
Trục thời gian
Hệ tọa độ Cuộc đời
 Vài điểm cơ bản
Tọa độ của bạn là gì ?

Cuộc đời

Chúng ta đi từ điểm này đến điểm khác trên Hệ tọa độ tùy theo Môi trường sống và Hành động của chúng ta. Và ta cần làm gì trên trục thời gian - Cuộc đời ta từ lúc ra đời đến lúc mất đi. 


Lựa chọn 1: "Thuê ngoài" giữ lửa
Lựa chọn 2: Chấp nhận những giới hạn
Lựa chọn 3: Mùa của cuộc sống

Bếp lò thứ 5: Mục đích của bạn


Triết học1Tôi là ai? - Lý thuyết về cái Tôihttps://spiderum.com/bai-dang/Toi-la-ai-Ly-thuyet-ve-cai-Toi-9ic

Triết học2Vai trò của Tôi trong Cuộc đờihttps://spiderum.com/bai-dang/Triet-hoc-2-Vai-tro-cua-Toi-trong-cuoc-doi-a0r

Triết học3Phương trình Cuộc sốnghttps://spiderum.com/bai-dang/Triet-hoc-3-Phuong-trinh-Cuoc-song-b6a