logo
gabietbay @gabietbay93
Chuyện thường ngày. Của chàng trai nhạy cảm. Viết cho những ngày chưa thành công.
20 Followers
0 Followings
82 Spiders