logo
Huy Tran @Huytran8848
Đang làm người xấu - vì người tốt thì nên chết sớm thì tốt hơn. Cố gắng thành người tử tế - vì tử tế không tốn phí.
3 Followers
3 Followings
8 Spiders