( Các bạn cần đọc các phần trước và thực hành để có được hiệu quả)

Phần 6: Chỉnh sửa và sắp xếp các câu vào trong đoạn văn

Sao chép đoạn văn đầu tiên của bạn (bản nháp đầu tiên) vào đây:
Đoạn 1:…………………
Bây giờ, bạn cần viết từng câu riêng biệt ra từng dòng, bạn sẽ nhìn chúng như thế này ( ví dụ này lấy từ ở Phần 5, đoạn nói về chủ nghĩa tư bản):
Khá phức tạp để có thể định nghĩa dễ dàng về chủ nghĩa tư bản. 
Các tác giả khác nhau đưa ra những quan điểm khác nhau. 
Các nhà tư tưởng tự do hoặc bảo thủ nhấn mạnh tầm quan trọng của tài sản tư nhân và quyền sở hữu đi kèm với tài sản đó là chìa khóa của chủ nghĩa tư bản (Nguồn tham khảo, 19XX). 
Các tài sản tư nhân đó (bao gồm hàng hóa có giá trị và phương tiện được sản xuất) có thể được giao dịch, tự do, với các chủ sở hữu tài sản khác, trong một thị trường nơi giá được đặt theo nhu cầu công cộng, thay vì bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào. 
Các nhà tư tưởng tự do và bảo thủ nhấn mạnh hiệu quả sản xuất, cũng như chất lượng và coi lợi nhuận là động lực cho hiệu quả. 
Họ tin rằng chi phí thấp hơn là một tính năng mong muốn của sản xuất và cạnh tranh công bằng giúp đảm bảo giá thấp hơn đáng kể.
Bây giờ, viết một phiên bản khác cho mỗi câu, ví dụ như sau:
Các nhà tư tưởng tự do và bảo thủ nhấn mạnh hiệu quả sản xuất, cũng như chất lượng và coi lợi nhuận là động lực cho hiệu quả.
-> Các nhà tư tưởng tự do và bảo thủ nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng và hiệu quả sản xuất, và chúng xứng đáng được nhận những lợi ích cho thành quả.
Ở ví dụ này, ý nghĩa của câu được thay đổi vừa phải, trong quá trình viết lại. Điều này sẽ giúp cho câu số hai trôi chảy hơn câu trước, và cũng mang ý nghĩa chính xác hơn. Do đó nếu bạn có thể làm cho từng câu tốt lên thì bạn cũng sẽ viết tốt lên.
    - Tốt hơn nếu giải thích một điều gì đó ngắn gọn hơn và đơn giản hơn ( loại bỏ những từ nhữ không cần thiết). Việc viết những câu ngắn gọn như này sẽ giúp những người mới viết cải thiện kỹ năng nhanh chóng. Sẽ ra sao nếu bạn cắt ngắn độ dài khoảng 15-20%. Nhớ rằng, trước đây, bạn đã làm dài bài viết của bạn dài hơn cần thiết rồi. Giờ là lúc để bạn dọn dẹp.
    - Tốt hơn là nên chọn những từ ngữ thể hiện chính xác nghĩa của nó trong bối cảnh. Đừng có ham dùng các từ khiến bạn không thoải mái trong việc thể hiện (hoặc các từ bạn không chắc chắn về chúng). Thông thường, những cây viết mới thường cố ép người đọc vào ngôn ngữ của họ. Điều này thường phản tác dụng khi mà các từ cần được sử dụng đúng chỗ thì người viết lại không sử dụng, hoặc cho các từ không phù hợp với bối cảnh vào câu, đoạn văn thậm chí là cả bài. Một người viết chuyên nghiệp sẽ phát hiện ra những lỗi đó ngay lập từ, và trông chúng như kiểu: một hình thức ngụy trang hoặc lừa dối. Sử dụng những từ vựng ở mức độ gọn gàng bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp.
Đọc từng câu của bạn to lên và nghe giai điệu của chúng (bạn có thể ghi âm lại). Nếu những gì bạn nghe cảm giác không hợp tai, thì bạn nên nói theo cách khác để nghe tốt hơn. Nghe những gì bạn nói, rồi viết chúng xuống. Viết từng câu một. Lần đầu khi bạn hoàn thành tất cả các câu, đọc lại và so sánh bản mới này với bản cũ, và thay đổi bản cũ nếu thấy bản mới hay hơn. Sau đó viết bản mà bạn thấy tốt nhất xuống.


Nếu bạn chưa hiểu rõ thì hãy làm theo các bước dưới đây.
    Đoạn văn 1:……………..
    Đoạn văn 2:………..
    Đoạn văn 3:………..
    Đoạn văn 4:……………
    Đoạn văn 5:……….. (vân vân)


Giờ bạn đang cố gắng cải thiện từng đoạn văn trên. Sao chép các đoạn văn trên xuống dưới một lần nữa, không thay đổi nội dung ( vì bạn cần một bạn sao chép để có thể sửa và so sánh với các đoạn văn gốc ở bên trên)
    Đoạn văn 1 (sao chép):……………..
    Đoạn văn 2 (sao chép):………….
    Đoạn văn 3 (sao chép):………….
    Đoạn văn 4 (sao chép):………….
    Đoạn văn 5 (sao chép):………….
Giờ bắt đầu với đoạn 1. Tách cả đoạn văn thành từng câu riêng biệt, như bạn đã học lúc ban đầu. Giờ kiểm tra từng câu , nếu có phiên bản tốt hơn thì hãy đưa nó vào đoạn văn.
Bạn cũng có thể loại bỏ những câu dài không cần thiết. Khi bạn thỏa mãn với đoạn văn đầu ( điều này có nghĩa là đoạn này đã được tinh giản, giữ lại những gì cần thiết, phù hợp và thể hiện đúng chức năng, mục đích của nó), sau đó chuyển sang viết các đoạn dưới tương tự như vậy.
Jordan Peterson Essay Writing Guide For Students

Phần 7: Sắp xếp lại các đoạn văn.

Bây giờ hãy sao chép các đoạn văn có phiên bản tốt nhất xuống đây:
    Đoạn văn đã sửa 1:…………..
    Đoạn văn đã sửa 2:…………..
    Đoạn văn đã sửa 3:…………..
    Đoạn văn đã sửa 4:…………..
    Đoạn văn đã sửa 5:…………..
Bây giờ làm lại tương tự, sao chép chúng xuống đây một lần nữa.
    Đoạn văn đã sửa 1 (copy) :…………..
    Đoạn văn đã sửa 2 (copy):…………..
    Đoạn văn đã sửa 3 (copy):…………..
    Đoạn văn đã sửa 4 (copy) :…………..
    Đoạn văn đã sửa 5 (copy) :…………..
Bây giờ nhìn lại trình tự của các đoạn văn ( như bạn làm với khi bạn sắp xếp các câu vào đoạn vậy). Ngay trong quá trình bạn nhìn lại này, bạn có thể tìm thấy các vị trí của các đoạn văn này so với dàn ý ban đầu của bạn không còn phù hợp nữa, và giờ bạn có thể chuyển vị trí một số đoạn để chúng nằm đúng vị trí được giao bạn đầu.
--------------------------------------
Nguồn:
Cái bài viết khác: