Không có phương pháp ăn kiêng nào là tốt nhất.
Các yếu tố sau của mỗi người là khác nhau:
1. Body Type Kiểu cơ thể
2. Fitness Level Cấp độ luyện tập
3. Body Composition Thành phần cơ thể
4. Dietary Preferences and Restrictions Ưa thích và giới hạn trong chế độ ăn kiêng 
5. Budgets Ngân sách
6. Nutritional Knowledge Kiến thức về dinh dưỡng
7. Diet History Lịch sử ăn kiêng
8. Time Availability Thời gian có sẵn
9. Schedules Lịch trình trong ngày
10.  Ethnic Background Chủng tộc
11. Heritage Di sản văn hoá
12. Age Tuổi tác
Bạn có thể hiểu tại sao không có chế độ ăn kiêng nào phù hợp với tất cả mọi người.
Đó cũng là lý do tại sao tôi không có một triết lý dinh dưỡng duy nhất, và bạn cũng nên như vậy.
Khi bạn giả định có một chế độ ăn kiêng phù hợp với tất cả mọi người, bạn đã loại bỏ các yếu tố giới hạn mà chúng ta đã đề cập ở phía trên.
Dù ngoài kia, có rất nhiều những phương pháp ăn kiêng khác nhau, những chế độ ăn tốt có những điểm chung:
Dạy bạn quan tâm tới chất lượng thực phẩm, tăng lượng whole foods và giảm lượng thực phẩm đã qua chế biến
Nhấn mạnh việc ăn uống cẩn thận
Loại bỏ thiếu hụt chất dinh dưỡng, nhằm cải thiện sức khoẻ tâm trạng
Dạy bạn cách kiểm soát mức độ đói - ăn nhiều thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao và whole food chắc chắn sẽ làm bạn thấy hài lòng hơn sau mỗi bữa ăn.
Khuyến khích tập luyện thường xuyên. Tập luyện và dinh dưỡng tốt sẽ bổ trợ rất nhiều cho nhau.
Chế độ ăn kiêng tốt nhất là chế độ ăn kiêng bạn có thể thực hiện lâu dài. Để tạo nên những thay đổi đáng kể trong dài hạn, bạn cần tìm một chế độ ăn kiêng phù hợp.
Thực lòng thì tôi không thích từ ‘diet” – ‘ăn kiêng’ vì nó có thể hiều nhầm thành cam kết có tính ‘giai đoạn’ hoặc ‘ngắn hạn’ mà bạn sẵn sàng chịu đựng.
Tôi thích từ lifestyle – lối sống. Bí quyết để tạp nên lối sống lành mạnh bền vững là xây dựng các thói quen lành mạnh theo thời gian.
Thói quen sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn, ví dụ như đến phòng tập cách ngày. Khi bạn hình thành những thói quen lành mạnh, bạn sẽ không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai trước khi thực hiện.
Dần dần, những hiệu ứng tích cực sẽ kết hợp với nhau. Đó là cách tạo nên những chuyển biến tuyệt vời về sức khoẻ trong dài hạn.
Tôi sẽ chia sẻ một phương pháp bí mật ở cuối quyển sách này nhằm giúp bạn trở nên kiên định.
Nguồn: "Look Feel Live Better. A Holistic Nutrition Guide, By Kyle Coughlan"