chipset là tập hợp nhiều chip gắn kết lại với nhau trên cùng 1 đế chip(wafer) để xử lý nhiều công việc trên máy tính
-cpu là 1 chipset chứ không phải là chip
+gpu, ram, bán cầu bắc, bán cầu nam là các chipset
-con người thì sử dụng hệ thập phân còn máy tính sử dụng hệ nhị phân, bát phân, thập lục phân con người sử dụng hệ thập phân vì nó gần gũi với con người từ khi chưa có chữ số chưa có chữ viết con người sử dụng đôi bàn tay để đếm, còn hệ chính mà xài trên máy tính là hệ nhị phân
-từ hệ 10->q chia lấy phần dư viết ngược lại
còn q->10-> áp dụng hệ cơ số q tổng quát
-cách chuyển từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 16 mà không cần qua hệ 10
chia hệ 2 thành nhóm 4 bit nếu không đủ số bit thì thêm không vào đầu
rồi lấy nhóm 4 bit đó đổi trực tiếp sang hệ 16 luôn
-hệ nhị phân được dùng nhiều trong máy tính để biểu diện các giá trị lưu trong các thanh ghi hoặc trong các ô nhớ, thanh ghi có kích thước 1 byte 8 bit hoặc 1 word 16 bit, vì máy tính lưu trữ bằng transister mang trạng thái âm dương nên nó phải dùng hệ nhị phân
-n được gọi là chiều dài bit của số đó
-số nhị phân có thể biễu diễn bất kì những gì mà bạn muốn
bảng mã ASCII có 256 kí tự[0->255] chỉ gồm chữ latinh và 1 số kí tự khác còn bảng mã  Unicode gồm tất cả kí tự rất nhiều loại kí tự của các ngôn ngữ khác nhau
red, green,blu  255 255 255 là màu trắng, 0 0 0 là màu đen
SỐ NGUYÊN KHÔNG DẤU VÀ SỐ NGUYÊN CÓ DẤU 
xuất phát từ thực tế luôn xuất hiện những thứ luôn không âm
-còn số nguyên có dấu  có 4 cách biểu diễn
dấu lượng, bù 1, bù 2 và dấu quá(thừa) k
trong đó số bù 2 được sử dụng phổ biến trong máy tính
CÁCH DẤU LƯỢNG
+bít trái nhất biễu diễn âm dương 
+ các bit còn lại biễu diễn độ lớn
ví dụ số 123 có dãy bit 0111 1011
còn âm 123 có dãy bit 1111 1011
CÁCH BÙ 1
số dương giống như số lượng nhưng số âm đảo bit lại nhưng tính toán trên số bù 1 nhập nhằng nên người ta phát sinh ra số bù 2