logo
Sinh viên dịch thuật @transocument
Transocument - Sinh viên dịch thuật: Chuyển ngữ các bài tiểu luận, kiến thức bổ ích từ các trang FEE, The Cato Institude, .... với mục đích truyền bá kiến thức đến những ai không đọc được tài liệu tiếng Anh. Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ GMAIL: svdichthuat@gmail.com hoặc tại: www.svdichthuat.wordpress.com hoặc www.facebook.com/Transocument/
17 Followers
0 Followings
55 Spiders