logo
Hà Hải Lu @lukhunglovegood
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu. (Trịnh Công Sơn)
34 Followers
7 Followings
117 Spiders