logo
Kuro Yasha @YashaHQ
Tớ là Yasha - thành viên của Hội Quán Marvel & DC. Xin cảm ơn các cậu vì đã tham quan trang cá nhân của mình :D
29 Followers
0 Followings
164 Spiders