logo
Kuro Yasha @YashaHQ
Tớ là Yasha - thành viên của Hội Quán Marvel & DC. Xin cảm ơn các cậu vì đã tham quan trang cá nhân của mình. Contact us: https://www.facebook.com/MarvelDCVietnam/
68 Followers
0 Followings
278 Spiders