logo
Kuro Yasha @YashaHQ
Tớ là Yasha - thành viên của Hội Quán Marvel & DC. Hi vọng là các cậu sẽ luôn nhớ rằng tớ vẫn còn sống :3
11 Followers
0 Followings
73 Spiders