Tôi chưa biết mình sẽ làm gì với cái này, nó mới quá và cũng hay nữa. Tôi cũng không rõ mình sẽ đi được bao xa trên cái hành trình chết tiệt, đầy đơn độc và mệt mỏi này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình, vì đơn giản là tôi không có thói quen chấp nhận một cái gì đó khi chưa thấy "cầu vồng", thế thôi!
Tôi không phải một kẻ ham viết, nhưng tôi thèm được chia sẻ. Chia sẻ mọi thứ trong cái cuộc đời (đôi lúc) ẩm ương và thất thường này của tôi. Có thể tới tận lúc tôi biến, mất cái trang này của tôi cũng chả ma nào thèm ngó ngàng tới. Nhưng không sao, trước mắt thì tôi biết là mình có một nơi để " giải tỏa", thế đã là "ngon" lắm rồi!
Đà Nẵng một chiều đầu hạ cuối tháng 3-Viết cho tuổi 21
______________________Translation
I don't know what I will do with this site, it is new and really attractive to me. I also don't know how long I can go in this fucking life full of stress and exhaustion, but I will make an effort because I am not a person giving up easily before seeing the achievement ( whatever it's good or bad). 
I don't enjoy writing, but I always aspire to share all my stories in my life. sometimes, my stories maybe a little crazy, or boring, whatever! Perhaps it's until I pass away that nobody visits my page, but I do not really care much because at first, I have found a great place to tell my stories, that's great!
Danang city, in the first days of the summer _ writing for a 21-years-old girl.  

Hey,đẹp không?