"Cố lên"
Ai cũng vậy à. Ai cũng sẽ chỉ nói thế.
Họ nói họ quan tâm đến bạn.
Họ nói bạn quan trọng với họ.
Họ nói họ sẽ cố gắng giúp bạn.
Hoặc không,
Họ thể hiện ra là như vậy.
Nhưng,
Sẽ luôn là những cái nhưng.
Chị không biết. 
Chị không để ý.
Em và chị cũng từng trải qua, chả nhẽ chị không biết.
Nhưng, nó vẫn là cái nhưng thôi.
Mọi thứ dừng lại ở nói.
Chỉ dừng lại ở đó thôi.
Tôi đã nghĩ nhiều, rồi tội lỗi được san sẻ cho tôi.
Là tôi mong đợi quá nhiều.
Là tôi không tự lực gánh sinh.
Là tôi đã cố gắng như họ nói.
Nếu họ quan tâm tôi như đã nói, tôi đâu cần phải như thế này?
Nếu họ quan tâm tôi như đã nói, họ đâu có muốn tôi chết như thế này?
Nếu họ quan tâm tôi như đã nói, có lẽ tôi đã không phải dạy họ cách cứu tôi sống.
Nhưng, như họ nói đó.
 rốt cuộc, cũng chỉ là nói thôi.