Một bài viết mình luôn muốn hoàn thiện, thời gian trước, mình có viết về cờ vua nhưng lúc đó rời rạc, thiếu hệ thống, thế nên rất khó để hiểu cụ thể. 
Đây là bài tổng hợp lại những gì mình đã học hỏi, tìm hiểu về cờ vua để chia sẻ với mọi người. 

1. Ý tưởng của cờ vua.

Mọi thứ đều xuất phát từ một ý tưởng nào đó, nếu ta hiểu được ý tưởng đó, ta có thể tự do làm và sáng tạo. 

Cờ vua là một trò chời chiến lược và chiến thuật thể hiện khả năng trí tuệ của hai người ngồi hai bên bàn cờ để khiến quân vua của đối phương không còn lối thoát (chiếu hết). 
Nhưng chiếu hết chỉ là kết quả chứ không phải mục đích của cờ vua. Vì nhiều người được giới thiệu cờ vua từ ban đầu là chiếu hết đối phương là thắng nên họ tấn công rời rạc, vội vàng, đơn giản, đi quân không có một ý tưởng cụ thể nên thường thua.

2. Mục đích trong cờ vua là gì?

Nếu chiếu hết là kết quả, vậy mục đích trong cờ vua là gì?
Mục đích của cờ vua là tích lũy các lợi thế để chiến thắng đối phương. Những lợi thế đó là:
a. Quân số: Có thể hiểu theo hai cách
- Bạn hơn đối phương một quân xe, hay quân mã
- Nhưng mặt khác, nếu như bạn hơn đối phương quân xe mà quân xe của bạn vẫn ở góc bàn cờ không làm gì thì coi như bạn hòa quân đối phương. Có thể coi quân số ở đây là quân số khi tham gia vào hoạt động trên bàn cờ.
b. Không gian: Càng nhiều không gian, bạn sẽ càng dễ điều quân hơn.
c. Cấu trúc tốt: Cấu trúc tốt thể hiện các điểm yếu, điểm mạnh, hướng tấn công trong cách dàn quân.
d. Vị trí của quân: Một trong những mặt chiến lược của cờ vua là làm thế nào để bạn đưa quân cờ của bạn đến đúng nơi nó phát huy được hết sức mạnh của nó.

3. Tấn công

Để tạo và tích lũy những lợi thế trên, bạn cần tạo ra những điểm yếu trong hệ thống dàn quân của đối phương, từ đó bạn khai thác và đẩy đối phương vào những bất lợi như trên để chiến thắng.
Thế nào là điểm yếu? Có 2 loại điểm yếu
a. Quân khôngđược/ít được bảo vệ: Thường thì sẽ tấn công vào tốt. Các quân này được phòng thủ ít hơn khả năng tấn tấn công của đối phương.
b. Các ô cờ yếu: Các ô cờ yếu là các ô cờ không được bảo vệ bởi tốt và có thể được đối phương chiếm để làm nền tảng khai thác các điểm yếu khác.

3. Phòng thủ

Ngăn chặn đối phương từ đầu luôn là cách phòng ngự tốt nhất. Nếu như bạn để đối phương có quá nhiều lợi thế thì phòng thủ chỉ giúp bạn kéo dài sự đau khổ.
Trong cờ vua có thuật ngữ Prophylaxis để nói về việc ngăn ngừa các nguy cơ giúp đối phương tạo ra lợi thế. Ý tưởng rất đơn giản:
- Luôn kiểm tra và đảm bảo các điểm yếu trong hệ thống dàn quân được bảo vệ kĩ càng.
- Luôn tìm cách ngăn chặn kế hoạch của đối phương trước.

4. Nguồn để tìm hiểu cụ thể

Vì kiến thức và trình độ của bản thân hạn chế, nên mình chỉ nói tổng quan những điều quan trọng nhất trong cờ vua

Còn lại, mình giới thiệu tài liệu để mọi người khảo, vì mỗi người có cách nghĩ, tư duy, tính cách khác nhau nên sẽ có cách hiểu và cách chơi khác nhau. Nhưng dù thế nào thì nền tảng cũng không ngoài tích lũy lợi thế, khai thác điểm yếu và ngăn ngừa đối phương.
a. Xem các ván cờ và phân tích
b. Sách
Với mình, sách cờ là một trong những loại sách chán nhất!!! Nếu tiêu hóa được thì hãy tìm hiểu nhiều qua sách, còn không, mình chỉ giới thiệu những cuốn sách của Yasser Seirawan. Mình nghĩ tìm hiểu kĩ những cuốn này là bạn đã có một trình độ kha khá :)
Play Winning Chess - Giới thiệu về cờ vua (http://library.lol/main/517434849B245490EC23561519912D4F)

Winning Chess Tactics - Giới thiệu về các chiến thuật (http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=9BDB53786CE2A78D80DD12469AC7D492)

Winning Chess Strategies - Cách tạo lợi thế và sử dụng chúng (http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=DE2DDA416874AF218FB2B8BDD982F442

Winning Chess Brilliancies- Phân tích các ván cờ hay (http://library.lol/main/7F02F6BB43138A7EE652A4233A1365FD)

Để tăng độ sát thương, bạn có thể tìm hiểu thêm Winning Chess Endings (http://library.lol/main/EFA235C1139CB47CA002608E2F1C3DDE)