Hi mọi người,
Mình là sinh viên công nghệ thông tin, đang học tại Hà Nội.
Mình có sở thích với việc viết bài, chia sẻ ...
Đây là bài viết đầu tiên của mình, bài viết mang tích chất tìm hiểu cách hoạt động của spiderum.

Thanks mọi người đã xem @@