What make me… me?

my sadness.

một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi lăm hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín ba mươi ba mươi mốt ba mươi hai ba mươi ba ba mươi bốn ba mươi lăm ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi bốn mươi mốt bốn mươi hai bốn mươi ba bốn mươi bốn bốn mươi lăm bốn mươi sáu bốn mươi bẩy bốn mươi tám bốn mươi chín năm mươi năm mươi mốt năm mươi hai năm mươi ba năm mươi bốn năm mươi lăm năm mươi sáu năm mươi bảy năm mươi tám năm mươi chín sáu mươi sáu mươi mốt sáu mươi hai sáu mươi ba sáu mươi bốn sáu mươi lăm sáu mươi sáu sáu mươi bảy sáu mươi tám sáu mươi chín bẩy mươi bảy mươi mốt bảy mươi hai bảy mươi ba bảy mươi bốn bảy mươi lăm bảy mươi sáu bảy mươi bảy bảy mươi tám bảy mươi chín tám mươi tám mươi mốt tám mươi hai tám mươi ba tám mươi bốn tám mươi lăm tám mươi sáu tám mươi bảy tám mươi tám tám mươi chín chín mươi chín mươi mốt chín mươi hai chín mươi ba chín mươi bốn chín mươi lăm chín mươi sáu chín mươi bảy chín mươi tám chín mươi chín một trăm
một trăm lẻ một một trăm lẻ mười một trăm hai mươi một trăm ba mươi một trăm bốn mươi một trăm năm mươi một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi một trăm tám mươi một trăm chín mươi một trăm chín mươi mốt một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn một trăm chín mươi lăm một trăm chín mươi sáu một trăm chín mươi bảy một trăm chín mươi tám một trăm chín mươi chín hai trăm hai trăm lẻ một hai trăm lẻ mười một hai trăm lẻ hai mươi mốt hai trăm lẻ ba mươi mốt hai trăm lẻ bốn mươi mốt hai trăm lẻ năm mươi mốt hai trăm lẻ sáu mươi mốt hai trăm lẻ bảy mươi mốt hai trăm lẻ tám mươi mốt hai trăm lẻ chín mươi mốt ba trăm lẻ một bốn trăm lẻ một năm trăm lẻ một sáu trăm lẻ một bảy trăm lẻ một tám trăm lẻ một chín trăm lẻ một chín trăm lẻ hai chín trăm lẻ ba chín trăm lẻ bốn chín trăm lẻ năm chín trăm lẻ chín chín trăm mười chín trăm mười hai chín trăm mười bảy chín trăm mười chín chín trăm hai mươi ba chín trăm hai mươi tám chín trăm ba mươi chín trăm ba mươi mốt chín trăm ba mươi lăm chín trăm bốn mươi chín trăm bốn mươi tám chín trăm bốn mươi chín chín trăm năm mươi hai chín trăm năm mươi tư chín trăm năm mươi chín chín trăm sáu chục chín trăm sáu mươi sáu chín trăm sau mươi bảy chín trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi tám chín trăm tám mươi mốt chín trăm tám mươi lăm chín trăm chín mươi hai chín trăm chín mươi sáu chín trăm chín mươi chín một ngàn không trăm năm mươi hai.
và còn nữa.
đôi khi buồn quá không biết làm gì thì tui sẽ đếm số như vầy, cơn buồn nào cũng qua thôi, khi mình dừng lại ở một con số đẹp thì ngày mai lấy tiền đi mua vé số kiến thiết đất nước.
vậy đi.
---
Xem thêm về Thử thách viết chữ - Writing Challenge nếu như bạn muốn tham gia cùng tui nhé.