Thanh xuân đã ngắn 
Mà còn gặp dịch 

Đến tuổi 25, chưa bao giờ tôi trân trọng những ngày tháng thanh xuân ngắn ngủi nhiều như bây giờ. Phần vì tôi sợ không còn tươi trẻ, phần nữa do tôi vẫn còn mông lung với cuộc đời, kiểu 25 năm qua vẫn chưa làm được gì cho đời...
Tôi từng tự vạch ra rất nhiều kế hoạch, từ nhỏ đến lớn. Từ công việc cho đến việc chăm sóc ba mẹ và cả kế hoạch tươi đẹp cho gia đình nhỏ sau này của mình. Nhưng qua nhiều năm, khi nhìn lại, tôi còn chưa làm được 5/10 những điều đó. Do tôi chưa cố gắng hết sức hay vì mục tiêu đạt ra quá cao