Trước hết vô cùng cảm ơn các spider đã support mình phần The Players' Tribune : Marc-André ter Stegen- Đường đến Barcelona kì 1. 
Lý do mình tạm ngưng vì có bài báo này
Bài của tác giả Hoài Thương trên VNexpress.net. Tại sao mình dừng dịch bài này?
Thứ 1 : Bài của mình bị " lấy cảm hứng". Mình không phán xét hay có ý nói chửi đạo văn nhưng mình cảm giác là "ngẫu nhiên trùng" nhiều đoạn.
Thứ 2 : Nếu tác giả trên đã dịch cả bài thì mình xin không dịch nữa vì đã trùng với VnExpress, gây nhàm chán hơn.
Cám ơn các bạn.
Bài viết khác của mình:
p/s : Các bạn có gợi ý cho mình viết về vấn đề gì khác không?? Mình xin cám ơn