Management Consulting là Tư vấn… cái gì cơ?

Nếu nói một cách “đao to búa lớn” Management Consulting là giải quyết các “business problems” nhưng nếu nói một cách đời thường thì ta có hiểu đơn giản cụm từ có nghĩa là “tư vấn”. Nhưng thay vì tư vấn về các functions cụ thể trong một doanh nghiệp thì một Consultant sẽ tư vấn ở mức độ quản trị của cả một doanh nghiệp, bao gồm tất cả các functions, ở mức độ cao nhất. Bản thân từ Management Consulting có hàm ý rất rộng, nhưng thông thường khi nhắc đến Management Consulting chúng ta sẽ nghĩ đến cấp độ cao nhất tức cấp độ của 3 công ty tư vấn lớn nhất còn được gọi là “MBB” (McKinsey & Company, Boston Consulting Group, và Bain & Company). Các loại consulting còn lại thường được hiểu là “Boutique Consulting” hay là những công ty tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Trong khi đó “MBB” thường sẽ tư vấn cho các tập đoàn lớn nhất.
Tư vấn quản trị luôn là ngành có mức độ cạnh tranh cao nhất trong giới sinh viên kinh tế
Tư vấn quản trị luôn là ngành có mức độ cạnh tranh cao nhất trong giới sinh viên kinh tế

Vậy sao Management Consulting lại “hot” thế?

Management Consulting được coi là một trong những ngành cao cấp nhất. Nếu bạn là một sinh viên ở một trường đại học top đầu, khi tốt nghiệp bạn sẽ có hai lựa chọn danh giá nhất đó là Management Consulting hoặc Investment Banking: mức lương cao nhất cho một sinh viên mới ra trường, học hỏi được nhiều nhất, và đương nhiên là mức độ cạnh tranh cũng cao nhất. 
Bản thân các công ty MBB có một đặc điểm chung về văn hoá rất độc đáo của họ. Thông thường mỗi công ty đều có văn hóa cụ thể khác nhau nhưng điểm chung của các công ty trên đó là “consistent” và “strong culture”. Ví dụ nếu một consultant làm việc ở Việt Nam và một consultant làm việc ở Đức khi nhận được một số liệu sẽ cho ra cùng một kết quả phân tích giống nhau, điều này thể hiện văn hoá và cách suy nghĩ của thành viên công ty đã trở thành một tiêu chuẩn trên khắp các chi nhánh công ty trên toàn cầu. Thậm chí đã có một quyển sách phân tích về đặc điểm này mà bạn có thể tìm đọc đó là “McKinsey Way”.

Lương của Management Consultant tính bằng nghìn đô có đúng không? 

Khi nhắc đến những công ty tư vấn hàng đầu điều người ta thường kể là việc được học hỏi rất nhiều và phát triển bản thân rất nhanh cùng với đó là mức lương rất hậu hĩnh mà họ có được. Có rất nhiều yếu tố chi phối mức lương như địa điểm, vị trí,… vì vậy bảng lương trên sẽ có thể mang tính tham khảo vì mức lương ở mỗi chi nhánh McKinsey trên toàn cầu có thể sẽ khác nhau. Tuy nhiên, một consultant chỉ mới vừa học hết năm thứ 3,4 đại học tại McKinsey Việt Nam đã có thể được trả tới 2500-3500 USD/tháng, điều đó cho thấy mức lương của các nhân viên tư vấn trong các công ty này cao đến thế nào.