"Này, nếu được thay đổi một điều trong quá khứ, cậu sẽ muốn thay đổi điều gì?"
Sau khi kêu than cả tá chuyện với đứa bạn thì đột nhiên mình nhận được câu hỏi này, mình định trả lời ngay, nhưng rồi thật không ngờ nó lại làm mình mất nhiều thời gian để suy nghĩ như thế.
Mình là đứa nhiều khi cũng kêu than và cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống này, cho đến khi nhận được câu hỏi trên thì nó thực sự như là một gáo nước dội vào mặt mình vậy. 
Mình bắt đầu lục lại trong tâm trí về tất cả những gì mình đang có, và thực sự mình đang muốn thay đổi những gì? Và thực sự thì mình chẳng nghĩ ra nổi cái gì. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và mọi điều mình đã làm đều do mình muốn tại thời điểm đó. 
Và sau đó, mình nhận ra rằng, việc mình kêu than về những thứ mà mình không biết phải thay đổi như thế nào thật vô nghĩa, nó chẳng làm cho cuộc sống và công việc của mình tốt hơn chút nào cả. Mình giống như một kẻ chỉ biết nhìn vào những mặt tiêu cực và đứng đó "chỉ để nhìn vậy", và khi được hỏi " vậy mày thực sự muốn gì?" mình lại không trả lời được.
Mình học cách nhìn nhận lại mọi thứ bằng mặt tốt của nó nhiều hơn, ít than phiền hơn và nỗ lực hơn một chút từ câu hỏi ấy của người bạn.
Còn các cậu, các cậu muốn thay đổi điều gì trong quá khứ?