logo
Katoshi @Nguyennhatanh
Từ hôm ấy, bầu trời của tôi không còn màu xám nữa.
148 Spiders