Vẫn là một đêm rất khó để chợp mắt.
Nay tan ca, bước ra khỏi trường. Dễ chịu lắm, kiểu thời tiết đó.
Chạy thêm một đoạn nữa. Hoa sữa phảng phất chưa đủ độ quyện nồng.
Hà Nội chập chững bước vào Thu như xưa kia tôi chập chững bước vào một cuộc tình. Say nồng cách mấy cũng đến độ chia ly.
Thôi. Vui thôi thì vui đã. Nghĩ gì nhiều những chuyện còn rất xa.