Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp gọi là Hạnh Phúc.
Thời gian thích hợp gặp được một người không thích hợp gọi là Sai Lầm.
Thời gian không thích hợp gặp người không thích hợp gọi là Viển Vông
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp gọi là Tiếc Nuối.
Bản thân thực sự gặp bao nhiêu người, chịu bao nhiêu tổn thương, ngu ngốc không biết bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần ... Tất cả dường như đều bị phai dần theo thời gian nhưng thể xóa hẳn ... Cuối cùng cũng chỉ bản thân mình đau khổ