Định luật Parkinson là gì?
Nguồn: Internet.
Parkinson’s Law - the amount of work expands to fill the time available for its completion
Nói một cách đơn giản, lượng công việc mà bạn cần làm sẽ tự điều chỉnh đúng với thời gian mà nó sẵn có để hoàn thành. Điều này dẫn chúng ta đến hai tình huống tích cực và tiêu cực.
Ví dụ, bạn và team của bạn được giao một bài tập, sau đó team sẽ lên hẹn. Nhưng, các bạn có những lí do bận rộn khác nhau và hẹn ngày làm gần sát deadline hoặc có thành viên trong team muốn thêm cái này, cái kia mặc dù đã hoàn thành rất là ổn. Kết quả, thay vì nộp sớm trước deadline thì các bạn lại đợi deadline chạy tới ôm các bạn....
Thêm một ví dụ nữa, định luật này cũng là bằng chứng, chứng minh việc đi trễ học của "mấy đứa" có nhà gần trường.
Nguồn: Internet.
Tại sao chúng ta bị mắc bẫy vào định luật Parkinson?
Với thời đại ngày nay, bản thân công việc ngày càng trở nên phức tạp và có nhiều vấn đề phát sinh. Thì sự trì hoãn chính là vấn đề quan trọng trong định luật này. Chúng ta thường trì trệ công việc cho đến phút cuối cùng của deadline, gần đến thời gian deadline đồng nghĩa rằng sự ưu tiên cho công việc đó cần được tăng lên.
All of the work that was required for that sprint was coming in at the very end - Aumarie Benipayo
Áp dụng định luật Parkinson, tạo ra hành động tích cực
1. Luôn luôn. Đặt. Deadlines
2. Eat that frog: nếu nhiệm vụ đầu tiên mà ta hoàn thành mang tính chất khó khăn và quan trọng nhất thì cả ngày làm việc còn lại sẽ trải qua dễ dàng hơn.
3. Get things done (GTD): GTD là một phương pháp giúp bạn sắp xếp việc cần làm, ưu tiên và đặt nó vào lịch trình, giúp chúng ta có thể nhìn toàn bộ bức tranh. Nó cũng nhấn mạnh vào việc đưa những việc cần làm ra khỏi đầu và chuyển những việc đó vào một hệ thống mà chúng ta có thể dễ dàng theo dõi
4. Nguyên tắc Pareto (80/20): 80% kết quả phụ thuộc vào 20% hành động. Nguyên tắc này nhấn mạnh hai điều: Một là tập trung làm những điều quan trọng để đạt hiệu quả cao, hai là giúp chúng ta tạo ra nhiều thời gian để làm những việc quan trọng khác.
5. Deep work
Kết.