Nói xem, tình là gì? 
- Mối quan hệ này là gì? Fwb, bạn tình, bạn chịch, bạn?
- Sao mọi người phải đặt tên cho mối quan hệ? Nó vẫn là chính nó, tên thôi mà.
- Ừ! 
- Anh nghĩ anh sẽ tin những điều em nói.
- Đấy là dấu hiệu của sự buông xuôi đấy.
- Không, đó là chấp nhận. Anh chấp nhận, tin tưởng những điều em nói.
Well, có khi hai đứa đã yêu nhau nhưng không là người yêu. Hay, hai đứa đã thương nhau nhưng không là người thương!