Trả lời: Alexander Mclean, triết gia (1992 – nay)
_____________
1. Dù tin hay không, hầu hết đàn ông luôn chuẩn bị tâm lý cho những tấn công bạo lực về thể chất ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi đang ngủ hay đang tham gia những hoạt động thường nhật khác.
Nhưng việc mà hầu hết đàn ông không hề được chuẩn bị tâm lý đó là bị tấn công tình dục. Nếu bạn ra đường và tét vào mông một người đàn ông nào đó bạn tình cờ gặp, phần lớn thời gian anh ấy sẽ đóng băng theo đúng nghĩa đen, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra hoặc đang xảy ra. Chắc chắn rồi. Một số người sẽ chuyển sang chế độ tấn công, nhưng phần lớn sẽ không làm thế.
Làm ơn đừng vi phạm pháp luật. Đây chỉ là một ví dụ thôi.
2. Bước sang tuổi 30 hoặc gần 30. Ở tuổi này, phần lớn đàn ông lo lắng rất nhiều về quá khứ và hiện tại.

3. Vì lý do lạ lùng nào đó, đa số đàn ông không thể chịu được việc bị bồ đá. Đôi khi phải mất một thời gian dài họ mới vượt qua được nỗi đau.
4. Cảm cúm – khi bị tấn công, phần lớn đàn ông sẽ giải quyết bằng bạo lực. Tâm trí họ bị phá hủy khi không thể chiến đấu với bệnh cảm cúm bằng nắm đấm của mình.
5. Bị đá, lên gối, tát, kí đầu, bị đâm, bị bắn, bị chém, bị phỏng, bị búa đập, vào chỗ "hiểm". Chẳng có người đàn ông nào chuẩn bị tâm lý cho những việc đó cả.