Đêm trở mình tỉnh giấc
Nghe gió lạnh luồn qua khung cữa sổ
Vai mỏng manh khe khẽ run run
Đông đã về! Về đó phải không đông?.

Sáng hôm nay không giống mọi ngày
Trời âm u mây mù giăng tứ phía
Gió vô tình làm cây ngã nghiêng.
Sương đã rơi không còn trên những lá
Chim cũng buồn nên ít rộn vang
Nắng không còn gọi hoa như mỗi sáng
Nắng đi rồi để mưa ghé qua.