người yêu của bạn gái mình.
 Bài viết này , mình sẽ viết về bẢn-CHất-củA-hành-động-t@n-gáI bởi , theo mình trước khi đến với việc học cách chọn đối tượng , cách để tự tin hơnn , cách để abcxyzhdiwjidji ... thì , những quả chuối cô đơn phải biết cốt lõi của vấn đề , để mà vận dụng những bí kíp tán gái thiên hạ chuyền tai nhau sao cho đã đâm , là chúng:)))
xạol đấy . đừng tin:))
 Tóm gọn thì , flirting chỉ gói gọn trong mấy chữ : đáp-ứng-nhu-cầu. Không , ý mình không phải là  nhu cầu vật chất . Nhu cầu ở đây là , những phẩm chất một cô gái cần , ở một quả chuối à lộn , thằng đàn ông . Có em thì cần đẹp trai , khoai to ; em thì cần nhà mặt phố , bố bụng bia ... Nhưng , tịu chung lại , tất cả các thứ khoai to , nhiều thóc đều là một dạng phẩm chất . Vậy , đến đây ta sẽ hiểu đơn giản rằng , Tán gái ( động từ) : là hành động xác định xem phẩm chất mà đối tượng mục tiêu chúng ta nhắm tới cần là gì và , sau đó show ra những phẩm chất đó( có thể fake phẩm chất).
 Từ định nghĩa tổng quát trên , chúng ta áp dụng để thực hiện các kỹ năng mà muôn vàn bí kíp dạy tán gái khác nói. Giả như chọn đối tượng , các anh em sẽ xác định gái cần gì , ta có các phẩm chất đó không hay , để được abc;)) thì cần sự tin tưởng và chắc chắn , anh em phải chở nên chắc chắn và đáng tin?;) à thôi lại viết lạc đề rồi...
 btw, đây là bài viết của 1 thanh niên trong lúc bị bạn gái bơ mà uất trí tôi luyện bộ võ công flirting thần thánh.