Ta gói gọn "đứa trẻ"
Đời chỉ mải rong chơi
Tìm thú vị muôn nơi
Tới với buồn vui mới

Nghĩ mình to bằng trời
Nhún nhường điều ta sợ
Kiếm tìm vài cái cớ
Tốt nhất thôi kiệm lời

Đấu tranh cả thế giới?
Hơn thua chút quyền lợi
Nếu bình yên nơi em
Đưa ta đi theo với

Khao khát món đồ chơi
Thiếu tiền để mua rồi
Mai này có kiếm đủ?
Chốn nào bán em tôi?

Niềm vui cũng có mời
Đổi lại phải chén rượu
Lúc đấy chưa buồn lớn
Nên vẫn coca thôi!
(29.01.2021)
Dar.White.Kiss
×What color is the wind?×
Gala tất niên 27.01.2021