Hơn 16 năm học tại trường, mình học gì?
M (Mentee) vừa tốt nghiệp Đại học. 
Với nhiều người, tốt nghiệp ĐH là 1 dấu mốc quan trọng.
Vì sao nhở? 
Chắc vì chấm dứt nghiệp học hành tại trường!
Chuẩn bị lao vào trường đời!
Sự chuyển giao mùa chắc cũng giống vậy mà thôi.
Với nhiều người, tốt nghiệp ĐH là 1 dấu mốc quan trọng.
Tất nhiên, "nhiều người" chỉ là 1 tỉ lệ, thấp hơn 100%.
Luôn có trường hợp khác.
- Những người đã đi làm từ lâu, vừa học tại trường, vừa học trường đời
- Những người tiếp tục theo học cao học...vẫn tại trường, một ngôi trường nào đó.
Những người chuẩn bị sẵn sàng cho 1 hành trình mới, thường ít nghĩ suy.
Mình không phải vậy, nên còn học nhiều, 1/2 đi làm, 1/2 là Mentee 
Hình làm trên Canva.com nhé mn, siêu đơn giảnnnn
---------------------------
Mentee Part-time