Có những điều mà hãy để nó thành quá khứ rất xa rồi hãy kể lại thì sẽ tốt hơn. Bây giờ cứ nhận hết lỗi về mình đã. Mình làm người tốt thì tốt cho chót nhiều khi nghĩ tiếc vậy sao ko làm người xấu đi mà lại tn . Thời gian sẽ chứng minh nhiều điều sẽ có lúc gặp may thôi