Có chuyện gì đang xảy ra vầy =))))

Có ai định nghĩa được tình yêu này hông? Muốn người yêu mình béo nến nỗi ngồi một chỗ và phục vụ từ A đến Z kể cả thay quần áo hay tắm giặt =((

Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được :3