Bài thơ số 1
Ảnh trăng tại nơi mà em muốn gắn bó 

Em từng hứa đến giờ em sẽ đọc
Vậy mà sau tâm này cứ lo âu
Cả ngày dài trôi đi trong vô thức
Tin báo đến khiến lòng em u sầu.

"Hạnh phúc ơi, sao mi không níu lại
Trong đôi mắt của cô bé ngô nghê
Mi reo vang bên những người xa lạ
Phải chăng ta bị ghét mất tiêu rồi!"

Em có được điều em từng mơ ước
Ba năm ròng của quãng đời học sinh
Khao khát đó sẽ biến thành thực chứ
Dưới vẻ hào nhoáng em từng mơ về.

"Ta có nên đánh đổi không, hạnh phúc
Ba tháng nhỏ bé lấy ba năm dài
Nếu nắng mai là minh chứng ngày mới
Hạnh phúc, ta quyết nắm chặt mi đây."