Bạn là một lập trình viên nhưng lại thích táy máy viết lách như mình thì có thể dưới đây là những trang web có ích cho bạn

1. Random Image API

Bạn muốn lấy url ảnh mà không cần phải upload nhằm mục đích chèn vào đâu đó thì trang web này sẽ giúp ích cho bạn https://source.unsplash.com/

2. Widget for Notion

Nếu bạn là người đang dùng Notion để ghi chú thì trang web này sẽ tổng hợp những phần tiện ích đính kèm trong Notion hay ho mà bạn có thể tích hợp https://apption.co/

3. Carbon create Image source

Bạn muốn chèn code của mình ở đâu đó dưới dạng hình ảnh mà không thích sự đơn điệu của chụp màn hình thì bạn có thể dùng trang web này để tạo những đoạn code hình ảnh đẹp mắt https://carbon.now.sh/

4. Peppertype

Một trang web hay ho giúp bạn tự tạo những đoạn tóm tắt content từ một câu chủ đề ngắn, nó cũng có thể giúp bạn có ý tưởng để viết lách hay nhưỡng caption hay ho post lên mạng xã hội https://www.peppertype.ai/

5. SmartMockups

Một trang web giúp bạn tạo nhanh những tấm hình qua mockups có sẵn, giúp bạn dễ dàng chèn logo hay hình ảnh cá nhân của bạn vào https://smartmockups.com/

6. Small dev tools

Một số tiện ích nhỏ giúp cho dev như định dạng hay sinh template trong quá trình đọc code. https://smalldev.tools/

7. Figlet

Bạn có thể biến những màn hình console của bạn theo ký tự đẹp mắt và ngầu lòi hơn https://github.com/patorjk/figlet.js

8. Visual Type Scale

Bạn đang không biết kích thước và font chữ nào là vừa mắt thì trang web này có thể giúp bạn https://type-scale.com/

9. Remove Image Background

Trang web giúp bạn loại bỏ background của những tấm ảnh muốn xóa nền. https://www.remove.bg/

10. Readme

Bạn có thể tạo file readme một cách thực tế và nhanh chóng hơn thông qua trang web này https://readme.so/