logo
Vũ Thanh @mineland405
Ai đó từng bảo sẽ cùng anh vượt qua giông bão, nhưng cuối cùng - giông bão lại từ em mà ra.
7 Followers
3 Followings
99 Spiders